Landelijk protocol verantwoord sportenFietsen volgens landelijk protocol Verantwoord Sporten

De regels voor buiten sporten zijn versoepeld. Dit betekent dat ook fietsers samen buiten mogen trainen met elkaar op 1,5 meter afstand. Om er samen voor te zorgen dat dit veilig gebeurt, stelden het NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en alle sportbonden het landelijk protocol Verantwoord Sporten op. De NTFU en KNWU formuleerden een aantal aanvullende richtlijnen voor de wielersport. Wij vragen onze clubs de richtlijnen te volgen in het belang van de volksgezondheid.

De belangrijkste uitgangspunten

 • Iedereen krijgt meer ruimte voor georganiseerde buitensport en trainingen.
 • Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Jeugd tot 18 jaar mag samen buiten sporten zonder onderling rekening te houden met de 1,5 meter afstand. Kinderen tot en met 12 jaar mogen alleen onder begeleiding sporten. 
 • Volwassen mogen buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand tussen elkaar.
 • Gemeenten maken afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. 
 • De club is verantwoordelijk voor de keuze om de trainingen te hervatten en op welke wijze. 

Het NOC*NSF stelt posters en informatiebladen beschikbaar met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters. Deze bestanden download je hier.

Voor bestuurders van verenigingen

 • Stem je plan af met jouw gemeente. De gemeente zorgt voor de afstemming en organisatie van sportactiviteiten én bepaalt of en welke gebieden jij in de openbare ruimte mag gebruiken om georganiseerde trainingen te houden.
 • Stel een contactpersoon aan die als aanspreekpunt dient voor de accommodatie en voor de gemeente. Zorg dat deze persoon tijdens de training ook duidelijk herkenbaar (met een hesje bijvoorbeeld) aanwezig is op de accommodatie. 
 • Zorg dat de voorgenomen maatregelen duidelijk gecommuniceerd worden met je trainers, je leden en hun ouders. Lees meer over deze maatregelen in het landelijk protocol Verantwoord Sporten
 • Instrueer trainers en instructeurs over de wijze waarop ze sportactiviteiten veilig en verantwoord kunnen uitvoeren.
 • Zorg voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen (water, zeep en papieren handdoekjes) en schoonmaakmiddelen voor materialen
 • Zorg voor een duidelijke routing op de sportaccommodatie zodat mensen elkaar zo min mogelijk treffen. 

Checklist voor verenigingen bij het opstarten van de club

Bij het (gedeeltelijk) weer opstarten van het sportaanbod komen veel aspecten kijken. Het NOC*NSF heeft een checklist ontwikkeld die je hierbij helpt de juiste stappen te zetten.

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

 • Bereid je training goed voor.
 • Houd als trainer tenminste 1,5 meter afstand. 
 • Zorg ervoor dat materialen en attributen zo min mogelijk gedeeld worden.
 • Desinfecteer leenfietsen en -helmen na elke training bij de contactpunten.
 • Trainingsmateriaal, zoals pionnen, worden alleen door de trainer aangeraakt. 
 • Communiceer de afspraken met je leden en zie erop toe dat deze nageleefd worden.
 • Zorg ervoor dat ouders meteen na het afzetten van hun kinderen vertrekken en ze niet eerder dan 5 minuten voor het einde van de training aanwezig zijn. 
 • Organiseer trainingen in circuitvorm. Zet verdeeld over de locatie verschillende elementen uit en laat de sporters doordraaien. Denk aan elementen als basistechnieken, spelvormen of oefeningen naast de fiets.
 • Hanteer op een afgesloten terrein een groepsgrootte van maximaal 8 personen en 1 trainer. Door deze groepsgrootte te hanteren maak je het werkbaar om de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Schrijft de lokale noodverordening anders voor? Dan moet je deze noodverordening opvolgen. 
 • Trainers, begeleiders en vrijwilligers boven de 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.

Veiligheid en hygiëne

 • Neem de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht: 1,5 meter afstand (m.u.v. jeugd tot 18 jaar), blijf thuis bij (milde) symptomen of als iemand binnen het gezin koorts heeft of positief getest is op het COVID-19-virus, was regelmatig je handen (minimaal 20 seconden), hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Douche na de training thuis.
 • Douches in de accommodatie zijn gesloten. Houd handenwasgelegenheid en toiletten open en maak deze regelmatig schoon, minimaal één keer per dag.
 • Sportkantinies mogen vanaf 1 juli open. Houd je bij de openstelling aan het Protocol Heropening Horeca van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct naar huis
 • Laat de kinderen/leden bij voorkeur gebruik maken van eigen materialen (fiets, bidon en helm). Maak je gebruik van leenfietsen en trainingsattributen? Zorg dan dat deze voor en na de training grondig gedesinfecteerd worden.
 • Voorzie je EHBO-kit van extra materialen als handschoentjes en desinfectiemiddelen.

Voor wielersporters

Samen buiten sporten mag weer. Maar hoe fiets je veilig samen? Voor wielrenners en mountainbikers adviseert NTFU: fiets met maximaal 4 personen in een groep.

 • Ook in een groep van 4 personen geldt: houd tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar én tot andere verkeersdeelnemers.
 • Fiets je samen met personen uit hetzelfde huishouden (bijvoorbeeld je partner en kinderen), dan geldt de 1,5 meter afstand tot elkaar niet. Je houdt uiteraard wél minimaal 1,5 meter afstand tot andere verkeersdeelnemers.

Ga je fietsen? Gebruik dan je gezonde verstand: vermijd drukke plekken en draag een helm. Samen voorkomen we een tweede golf van het coronavirus.

Waarom adviseren we maximaal 4 personen?

De Rijksoverheid staat toe dat we sinds 11 mei weer samen buiten mogen sporten – mits op 1,5 meter. Maar, hoe fiets je op een veilige en verantwoorde manier samen? Bij de versoepeling van de maatregelen zijn geen concrete aantallen genoemd voor een maximale groepsgrootte om samen buiten te sporten. Ook het algemene landelijke protocol Verantwoord Sporten geeft hierover geen uitsluitsel. Samen fietsen betekent voor de één "met z'n tweeën fietsen" terwijl het voor de ander een signaal kan zijn om met 14 man/vrouw op pad te gaan. NTFU vindt het onverantwoord als er grote groepen de weg op gaan: minimaal 1,5 meter afstand houden tot elkaar en anderen is niet uit te voeren. Bij grote groepen die achter elkaar moeten fietsen, ontstaat een lint. Inhalen is dan voor snellere verkeersdeelnemers (auto's, brommers, speed pedelecs, andere wielersporters) moeilijk, zeker als je ook afstand tot anderen moet bewaren. Daarom adviseert NTFU wielersporters die graag samen willen fietsen, dit met niet meer dan 4 personen samen te doen. Zo kun je vlot ritsen en achter elkaar rijden. Het overige verkeer kan je makkelijker inhalen en je kunt de minimale 1,5 meter afstand tot elkaar en anderen houden. Het is geen verplichting om met 4 personen te fietsen. Fiets je liever uitsluitend samen met je huisgenoot of vaste trainingsmaatje of toch nog steeds solo? Dat mag uiteraard ook.

Samen fietsen kan niet overal

Op drukke, smalle fietspaden is het niet wenselijk om in een groep te fietsen. Zoek dus niet de smalle drukke paadjes op, maar kies voor verkeersluwe brede paden waar het toegestaan is om te fietsen. We doen een beroep op ieders gezond verstand en de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar en anderen te respecteren, ook in een groep. Dat betekent niet in het wiel van een ander rijden of schouder aan schouder naast elkaar. Kun je onmogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar of anderen bewaren? Fiets dan solo.

Wielrenners

 • Fiets met maximaal 4 personen in een groep. Zo kun je makkelijk ritsen en achter elkaar gaan rijden om de minimale 1,5 meter afstand tot elkaar, tegenliggers en/of inhalende verkeersdeelnemers te houden.
 • Fiets alleen naast elkaar waar dat kan, bijvoorbeeld op autoluwe, brede wegen. Zo niet: fiets achter elkaar. Rits op tijd.
 • Houd tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar en andere verkeersdeelnemers.
 • Vermijd drukte. Kies een route over brede wegen en fietspaden, waar het makkelijker is om 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Als inhalen of passeren niet mogelijk is, houd je ruim voldoende afstand tot anderen.

Mountainbikers

 • Fiets met maximaal 4 personen in een groep.
 • Houd tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar, andere mountainbikers en recreanten.
 • Houd 3-5 fietslengtes afstand tot elkaar op de singletracks.
 • Ga, waar dat veilig kan, aan de kant voor snellere fietsers.
 • Wil je iemand inhalen? Houd afstand tot er ruimte is om in te halen en bedank vriendelijk.
 • Rijd behoudend: neem niet onnodig risico's.
 

 
 
HomeOnze verenigingCORONA NIEUWSKm registratieLandelijk protocol verantwoord sportenToerkalenderGPS bestandenClubbladenSponsorsAlgemene voorwaarden en privacyverklaringAVG verklaring